پیش بینی کنندگان کاهش قریب الوقوع دمای هوا را

گزارش می کنند

صفحه اصلی / اخبار / صفحه اصلی / پیش بینی کنندگان از کاهش قریب الوقوع دما خبر می دهند هوا

پیش بینی کنندگان از کاهش قریب الوقوع دمای هوا خبر می دهند 16 سپتامبر 2020 ، ساعت 14:55

Avesta.Tj | 09/16/2020 | دپارتمان سینوپتیک تاجیکستان در مورد کاهش آینده دمای هوا و افزایش باد هشدار می دهد.

طبق آژانس هواشناسی هواشناسی کشور ، از 18 تا 19 سپتامبر در برخی مناطق مناطق ختلون و سغد ، پیش بینی می شود وزش باد به 17-22 متر بر ثانیه برسد.

در همان زمان ، همانطور که این روزها اشاره شد ، پیش بینی می شود در منطقه ختلون مه گرفته شود.

انتظار می رود دمای روز در اکثر مناطق 6-8 درجه کاهش یابد.

در شهر دوشنبه در 17 سپتامبر ، دمای هوا در روز تا 29 درجه سانتیگراد گرم می شود و با دماسنج بعدی بیش از 26+ افزایش نخواهد یافت.