افسران CES به پاکسازی کانال و تقویت پل در تورسونزاده

کمک کردند

افسران CoES به پاکسازی کانال و تقویت پل در تورسون زاده کمک کردند 22 اکتبر 2020 ، ساعت 12:04 بعدازظهر

26 A vesta.Tj | 10/22/2020 | کارمندان کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی (CES) تاجیکستان به ساکنان تورسونزاده برای پاکسازی کانال و تقویت پل کمک کردند.

تمرینات تاکتیکی و ویژه در دفاع مدنی با مشارکت کارمندان کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی جمهوری تاتارستان در شهر تورسون زاده برگزار شد.

به گفته مرکز مطبوعاتی کمیته شرایط اضطراری ، این تمرینات در خاک روستای خیروبود از دهکده کارهای روستایی شهر تورسون زاده برگزار شد.

این تمرینات با مشارکت مردم محلی و استفاده از 4 واحد کامیون ، 1 بیل مکانیکی برگزار شد.

در یک منطقه 60 متری ، بستر رودخانه کادوچی پاکسازی شد ، علاوه بر این ، پل جاده محلی با کمک شن و ماسه جمع شده تقویت شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>