یک کارمند منطقه MBTI Devashtich مظنون به تهیه غیرقانونی یک قطعه زمین

یک کارمند MBTI منطقه Devashtich به ارائه غیرقانونی یک قطعه زمین مظنون است

25 اوت 2020 ، 17:00

Avesta.Tj | 25.08.2020 | یک کارمند MBTI منطقه Devashtich توسط کارمندان آژانس کنترل مالی دولت و مبارزه با فساد تاجیکستان بازداشت شد.

به گفته مرکز مطبوعاتی اداره مبارزه با فساد ، شهروند عبدیف توهور آشورالیویچ مظنون به کلاهبرداری و تهیه غیرقانونی یک قطعه زمین است.

خاطرنشان می شود که ط. عبدیف ، از سال 2012 تا 2020 ، به عنوان متخصص MBTI منطقه Devashtich ، از شهروند Sh.A عبدالخاکیموف 3.2 هزار دلار و 9.5 هزار سامونی برای تخصیص یک قطعه زمین خواسته و گرفته است.

یک پرونده جنایی علیه توخیر عبدیف براساس مواد 247 (کلاهبرداری) و 338 قسمت 1 (تهیه غیرقانونی یک قطعه زمین) از قانون جزاء جمهوری تاتارستان آغاز شد ، تحقیقات در حال انجام است.