FEZ “Kulyab” و انجمن Koshuma کره جنوبی تفاهم نامه همکاری

امضا کردند

را امضا کردند

FEZ “Kulob” و انجمن Koshuma کره جنوبی تفاهم نامه همکاری امضا کردند 12 نوامبر 2020 ، ساعت 09:52

اوستا Tj | 12.11.2020 | اداره منطقه آزاد اقتصادی کولیاب و کوشوما کره جنوبی (انجمن فناوری انسانی هوشمند کره) در آستانه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

هدف اصلی از امضای تفاهم نامه ایجاد همکاری سودمند متقابل بین دولت Kulob SJZ و انجمن Koshuma جمهوری کره است.

به طور خاص ، این سند جذب سرمایه های کره جنوبی در اجرای پروژه های سرمایه گذاری با اولویت برای ساخت شرکت های صنعتی جدید در قلمرو منطقه آزاد مشخص شده است.

همچنین ایجاد پارک های فن آوری مدرن ، آزمایشگاه ها ، ایجاد تولید تجهیزات الکتریکی ، پردازش محصولات کشاورزی ، تولید قطعات خودرو و موارد دیگر برنامه ریزی شده است.