تاجیکستان و روسیه درباره مسائل تعامل با SCO

بحث کرد

تاجیکستان و روسیه درباره موضوعات تعامل در SCO بحث و تبادل نظر کردند 5 سپتامبر 2020 ساعت 12:01 بعدازظهر

09 Avesta.Tj | 05.09.2020 | رایزنی های بین وزیری تاجیک و روسیه در مورد همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای دیروز در مسکو برگزار شد.

طرفین در مورد موضوعات مربوط به وضعیت و چشم انداز توسعه فعالیتهای بعدی سازوکارهای تعامل سازمان همکاری شانگهای در شرایط اپیدمیولوژیک فعلی بحث و تبادل نظر کردند.

“آشتی” نیز بر اساس ابتکارات و پیشنهادهای کشورهای عضو این سازمان انجام شد ، بخش اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد.

مشاوره ها مطابق با برنامه همکاری بین وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و روسیه برای سال 2020 انجام شده است.