تاجیکستان نگران وضعیت قره باغ

است

تاجیکستان نگران اوضاع قره باغ کوهستانی است 29 سپتامبر 2020 08:04

Avesta.Tj | 09/29/2020 | وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه ای در رابطه با تشدید درگیری بین آذربایجان و ارمنستان صادر کرد.
وزارت امور خارجه در بیانیه ای که در وب سایت رسمی این اداره منتشر شد ، گفت

جمهوری تاجیکستان به شدت نگران درگیری نظامی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان است.

“ما از طرفین می خواهیم اقدامات فوری برای پایان دادن به خصومت ها انجام دهند. ما معتقدیم که حل منازعه در قره باغ فقط با روش های سیاسی و دیپلماتیک امکان پذیر است. ”

علاوه بر این اظهار شده است که تاجیکستان بر اهمیت استثنایی راه حل صلح آمیز تناقضات موجود در چارچوب هنجارهای بین المللی به طور کلی شناخته شده تأکید می کند.