تاجیکستان فرصت های سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذاران عربستان سعودی

تاجیکستان فرصتهای سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذاران در عربستان سعودی ارائه داد 13 نوامبر 2020 10:34 صبح

06 اوستا . Tj | 13.11.2020 | تاجیکستان فرصت های سرمایه گذاری خود را به نمایندگان تجاری پادشاهی عربستان سعودی ارائه داد.

به ابتکار سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی ، جلسه مجازی نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات بلوک اقتصادی جمهوری تاجیکستان با رهبری صندوق سرمایه گذاری مستقل (PIF) عربستان سعودی و شرکت انرژی این کشور ACWA POWER برگزار شد.

رئیس هیئت تاجیکستان شرف شرالیزودا ، معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی بود.

همانطور که توسط اداره اطلاع رسانی وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان گزارش شد ، هیئت سعودی در این نشست مجازی به سرپرستی مدیر اجرایی صندوق سرمایه گذاری سعودی یزید الحمید اداره می شد.

در این نشست ، فرصت های سرمایه گذاری تاجیکستان در زمینه های مختلف و همچنین موارد همکاری تجاری ، اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور ارائه شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>