انیمیشن تاجیکی: بسیاری از مشکلات ، چشم اندازها … (ویدئو)

انیمیشن تاجیکی: بسیاری از مشکلات ، چشم اندازها … (ویدئو) 18 سپتامبر 2020 ، ساعت 14:22

Avesta.Tj | 17.09.2020 | کمبود بودجه عملی ، کمبود پرسنل ، کمبود مدرسه – این لیست کاملی از مشکلات انیمیشن مدرن تاجیکی نیست.

ما باید تقریباً با اشتیاق کامل از کسانی که در این زمینه کار می کنند ، ادای احترام کنیم. با وجود این ، انیماتورهای جوان امیدوارند که آینده ای عالی در انتظار انیمیشن تاجیکی باشد.
[محتوای جاسازی شده]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>