دانشجویان ازبکستانی که در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل می کنند مجاز به ورود به تاجیکستان

بودند

دانشجویان ازبکستانی که در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل می کنند اجازه ورود به تاجیکستان را داشتند 3 نوامبر 2020 ساعت 15:19

اوستا Tj | 03.11.2020 | گزارش centralasia.media ، به نقل از سرویس مطبوعاتی دولت منطقه سورخندریا ، مرز تاجیکستان ، حدود هزار دانشجو از ازبکستان که در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل می کنند ، اجازه ورود به تاجیکستان را دریافت کرده اند.

ذکر شده است که دولت تاجیکستان اعلام کرده است که حداکثر 50 دانشجو در روز مجاز به عبور از پست مرزی گمرک “ساریوسیو” هستند. (در حال حاضر اطلاعاتی در مورد تعداد دانش آموزان ورودی دیگر از پستهای مرزی وجود ندارد.)

برای ورود به تاجیکستان ، دانشجویان باید یک نسخه از پاسپورت ، شناسه دانشجویی و نتایج آزمایش ویروس کرونا را برای 72 ساعت گذشته به افسران گمرک ارائه دهند.