نوه بزرگ الكساندر پوشكین درگذشت

پروفسور گالینا اوسوا ، که نوه بزرگ الکساندر پوشکین شاعر است ، در 82 سالگی در میچورینسک درگذشت ، گفت دیمیتری گالکین ، رئیس بخش روابط عمومی دانشگاه ارضی دولت میچورینسک.

وی خاطرنشان کرد که خداحافظی در اوسوا در 18 اکتبر در کلیسای جامع بوگولیوبسکی میچورینسک انجام خواهد شد.

اوسوا نوه بزرگ پوشکین از طریق مادربزرگ مادربزرگش ناتالیا وورونتسوا-ولیامینوا است. وی در سال 1938 در آرخانگلسک به دنیا آمد. علایق تحقیقاتی اوسوا ماهیت ژنتیکی کلونهای جهش یافته در کشاورزی است. دیمیتری گالکین ، رئیس بخش روابط عمومی دانشگاه ارضی دولت میچورینسک ،