درگذشت مایا مارکووا

طبق وب سایت اتحادیه سینماگران روسیه ، کارگردان مایا مارکووا در سن 94 سالگی درگذشت.

مارکووا کارگردان فیلم ها-نمایش های “عجله کن کار خوب” ، “گرنادا” ، “بازگشت به میدان یک” ، “مدرسه خرگوش” است.

مارکووا از سال 1950 به عنوان سردبیر برنامه های تلویزیونی برای کودکان در تلویزیون مرکزی کار می کرد. از سال 1955 – مدیر نسخه اصلی برنامه های ادبی.