آیا درآمد ماهانه شما برای شما کافی خواهد بود (ویدئو)

آیا درآمد ماهانه شما برای شما کافی خواهد بود (فیلم) 22 اکتبر 2020 ، ساعت 17:00

A vesta.Tj | 10/22/2020 | طبق آمار ، متوسط ​​دستمزد اسمی ماهانه به کارمندان در تاجیکستان در ژوئیه سال 2020 بالغ بر 1275.59 سومونی بوده و نسبت به ژوئن 2020 با 11.9 درصد کاهش و در مقایسه با جولای 2019 – با 13 درصد.

حداقل دستمزد در تاجیکستان 400 سامانی است.

آیا حقوق ماهیانه برای تأمین هزینه کافی است ، وقتی همه چیز تقریباً روزانه افزایش می یابد. برای پاسخ های رهگذران به فیلم ما مراجعه کنید.
[محتوای جاسازی شده]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>