CEC تاجیکستان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را

ثبت کرده است

CEC تاجیکستان نامزدهای ریاست جمهوری را ثبت کرده است 14 سپتامبر 2020 07:53

Avesta.Tj | 20/9/2020 | کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان در آستانه ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرد.

به گفته مرکز مطبوعاتی CCER ، در 14 سپتامبر ، تحت رهبری رئیس کمیسیون ، باختیر خودروزودا ، یک جلسه منظم CCER برگزار شد ، که در آن موارد ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت.

به گفته این منبع ، از تاریخ 10 سپتامبر ، کمیسیون اسناد مربوطه را از حزب ارضی ، حزب سوسیالیست ، فدراسیون اتحادیه های صنفی مستقل تاجیکستان ، اتحادیه جوانان تاجیکستان ، حزب دموکراتیک خلق تاجیکستان ، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان و حزب کمونیست تاجیکستان دریافت کرد .

CCER پس از مطالعه اسناد ارسالی ، نامزدهای زیر را که برای ریاست جمهوری تاتارستان معرفی شده اند ، ثبت کرد: رحمت زودا (حزب اصلاحات اقتصادی) و میروج عبداللوف (حزب کمونیست).

یادآوری می کنیم که انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان در 11 اکتبر سال جاری برگزار می شود الف.