خدمه از تاجیکستان برنده بخش دوم مسابقات Tank Biathlon 2020

شد

شدند

خدمه از تاجیکستان برنده بخش دوم Tank Biathlon-2020

31 آگوست 2020 08:36

Avesta.Tj | 08/31/2020 | ششمین و آخرین مسابقه دسته دوم مسابقات “Tank Biathlon” دیروز در زمین تمرین در آلابینو نزدیک مسکو برگزار شد.

خدمه ای از تاجیکستان برنده لیگ دسته دوم Tank Biathlon-2020 شد

تیم تاجیکستان برای سومین بار به اجرا درآمد و برای بار دوم در گروه خود اولین تیم شد.

بدین ترتیب تیم تاجیکستان در مسابقات دسته دوم مسابقات با کسب زمان 26-21 و 29-22 دقیقه دو مقام اول را کسب کرد. خط سوم توسط یک خدمه از لائوس گرفته شد ، که مسافت را در فاصله زمانی 31-23 دقیقه پوشش داد

خدمه تانک تاجیکستان اولین مسابقه را در خط دوم به پایان رساندند ، مسابقه دوم ارتش تاجیکستان بهتر پیش رفت و تانکرهای تاجیکستان ابتدا به خط پایان رسیدند.