امامعلی رحمان به رئیس جمهور هند

تسلیت گفت

امامعلی رحمان به رئیس جمهور هند تسلیت گفت 2 سپتامبر 2020 ، ساعت 15:06

Avesta.Tj | 02.09.2020 | رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان امروز تلگرافی به رئیس جمهور هند رام نات کوویند تسلیت گفت.

به گفته سرویس مطبوعاتی رئیس دولت ، به ویژه در این تلگرام آمده است: “ما با ناراحتی خبر درگذشت یک سیاسی مشهور و دولتمرد ، پراناب موکرجی ، رئیس جمهور سابق جمهوری هند را دریافت کردیم.

خدمات فداکارانه و فعالیتهای تولیدی طولانی مدت متوفی در پستهای مختلف مهم و مهم دولتی موجب احترام و اقتدار بالای وی در داخل و خارج از کشور شده است.

من در رابطه با این غم و اندوه سنگین به خانواده و دوستان آن مرحوم و همچنین به همه مردم دوست هند صمیم قلب تسلیت و ابراز همدردی می کنم. “