امامعلی رحمان تولد ولادیمیر پوتین را به

تبریک گفت

امامعلی رحمان تولد ولادیمیر پوتین را تبریک می گوید 7 اکتبر 2020 ، ساعت 13:49

Avesta.Tj | 10/07/2020 | رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان تولد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه را تبریک گفت.

به گفته سرویس مطبوعاتی رئیس دولت ، امروز ، در 7 اکتبر ، امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین ، رئیس فدراسیون روسیه مکالمه تلفنی انجام داد.

رئیس کشور ما با بهترین و صمیمانه آرزوها صمیمانه تولد رئیس جمهور روسیه را تبریک گفت.

سران دو کشور گفتگوهای خود را در مورد راه های توسعه روابط مشارکت راهبردی تاجیکستان و روسیه ادامه دادند.

در حین گفتگو ، تبادل نظر در مورد موضوعات مهم دستور کار بین المللی و منطقه ای نیز انجام شد ، توجه ویژه ای به توسعه نگران کننده اوضاع در قرقیزستان صورت گرفت.

امروز ، در 7 اکتبر ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 68 ساله شد. در 5 اکتبر ، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 68 سالگی تولد خود را جشن گرفت.