سالگرد بازیگر ورا واسیلیوا به دلیل COVID-19

به تعویق افتاد

اولین تئاتر آکادمیک مسکر طنز ورا واسیلیوا قرار بود 95 سالگرد خود را در 30 سپتامبر روی صحنه جشن بگیرد ، اما یک جشن جشن وجود داشت به دلیل افزایش تعداد موارد جدید ویروس کرونا در COVID-19 در پایتخت روسیه تصمیم به تعویق افتاد.

واسیلیوا در صفحه رسمی تئاتر در فیس بوک گفت که او منتظر دیدار با هواداران است ، اما او صحیح می داند که برای محافظت از تماشاگران سالخورده عصر را به زمان مناسب تری موکول کند.

خانم بازیگر تعطیلات را “در خانه ، در یک حلقه باریک” جشن می گیرد.

مصاحبه “ورا واسیلیوا راجع به بازی روی صحنه در سال 95 صحبت کرد” را بخوانید

مقاله مرتبط  سوبیانین تعطیلات دو هفته ای را در مدارس مسکو