آشنایی با تعمیر برج خنک کننده

همین جور برج کاهش انرژی مصرف میکند، کاهش رسوب و خوردگی ساخت می کند و کارایی مضاعف لطف در فصول سرد سال دارد. اما به هیچ وجه از اسید به جهت شستن آن به کارگیری نکنید چون غالبا صافی از کالا گالوانیزه ساخته می شود و استعمال از اسید موجب خوردگی آن خواهد شد. به عبارتی دیگر اجزای داخلی برجهای مکعبی و مدور هم کلیدی یکدیگر تفاوت متعددی دارند. آیا می دانید رسوب زدایی و شستشوی پکینگها در کارکرد صحیح قطعات داخلی تاثیر فراوانی می گذارد؟ رسوب و گرفتگی در نازل سبب مسدود شدن مسیر خروجی آب ورودی به کولینگتاور میگردد. پس از سرویس دستگاه مطمئن شوید تجهیزات به شکل بنیادی در جای خویش مونتاژ شده باشند. برهان همین امر، ناخالصیها و املاح موجود در آب است. دستگاههای ساخت آب بدون املاح خاموش شوند. در شرایطی‌که بعد از پر‌نور کردن صدای غیرطبیعی شنیدید و یا این که عملکرد برج خلل پیدا کرده بود، فورا دستگاه را خاموش مرده و عیب یابی کنید. در شرایطی که پس از واضح شدن کولینگ تاور صداهای ناهنجار به گوش رسید به شتاب دستگاه را خاموش کرده و مجددا به تکنسین اطلاع و آن برج خنک کننده دست دوم را بررسی کنید. هر دستگاهی در موقعیت خاموش همین قابلیت و امکان را میدهد که به راحتی به بخشهای متعدد آن دسترسی پیدا کرده و بتوان قطعات گوناگون آن را جدا کرد؛ پس اطمینان حاصل نمایید دستگاه کاملا خاموش است(برق پمپها و حرفه خاموش باشد). از مزایای به کارگیری از برج خنک کننده میتوان به ایجاد آسان و انبوه، قابل دسترس بودن، کمتر مصرف انرژی، سرد کردن آب در حجم بالا و هزینهی اندک اشاره کرد. به جهت تعمیر برج خنک کننده، قطعا از نیروی ماهر، متخصص و باتجربه استعمال کنید؛ چون فعالیت دوچندان حساسی می باشد و به مهارت زیادی احتیاج دارد. صرفا همین نکته را در لحاظ داشته باشید که رعایت نکات ایمنی در عمل اصلی می باشد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط مهم محلول ضد رسوب برج خنک کننده وب سایت خود باشید.