آنتی اسکالانت چیست؟

به طور طبیعی هر سیستم غشایی همچون سیستم RO به خاطر وجود مواد معلق،املاح محلول و سایر ناخالصی های موجود در آب ورودی دچار گرفتگی می شود و همین دستور لزوم اعتنا داشتن به مسئله پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی درست سیستم را لازم می سازد. در صورتی که رسوبات در زمانه مطلوب از سیستم زدوده نشوند منجر تخریب سیستم های ابی می شود و سبب خارج شدن سیستم از برنامه زمانی معین می شود. ولی می بایست در دوران رقیق سازی همین محلول ها در تانک های مصرف روزانه توجه کافی مبذول گردد تا غلظت همین مواد بایوساید در محلول رقیق از حداقل میزان موءثر کمتر نشود. همین پدیده سبب ساز افزایش زمانه از عمل افتادگی تجهیزات می شود و هزینه های تعمیر و نگه داری را ارتقا می دهد. رسوب در غشا ها شامل هر دو مسیر می باشد که پایین اثر گذاری پروسه می باشد. آزمون آزمایشگاهی آنتی اسکالانت شامل چه مواقعی است؟ به این ترتیب بایستی بدانید که برای چه عواملی استعمال می کنند. هنگامی که رسوبات در تجهیزات تشکیل می شوند و سبب گرفتگی در معابر و منافذ تجهیزات می شوند بازده دستگاه را به شدت زیر می آورد. تماس آنتی اسکالانت با پوست منجر به تولید حساسیت و التهاب در پوست می شود. ساخت رسوب بیش از یک پدیده بی آلایش هست . تصفیه پساب در واحد های تولیدی صنعتی مدرن یک معضل پهناور میباشد . در واقع رسوبات نقش دیواره دفاعی محکمی را به جهت میکرو ارگانیسمها بازی میکنند. رسوبات قلیایی ، غیر قلیایی و بر شالوده سیلیس. نرم افزار پروتون اسیدهای ضعیف، بازهای ضعیف، هیدروکسیدهای فلزی و ترکیبات یونی را بر مبنای PH، اقتدار یونی، وضعیت اکسیداسیون و دما مشخص و معلوم می کند. زمانی که حالت فوق اشباع از میزان بحرانی خود عبور نماید ، هسته زایی تشکیل رسوب در روی سطوخ ذرات شامل رویش کریستال می شود و در صورتی که وبسایت های هسته زایی به اندازه نباشند سینتیک کریستالیزاسیون کمتر می یابد . تشکیل رسوب یا scaling پدیده پیچیده ای می باشد که شامل 2 تراز کریستالیزاسیون و مکانیسم های انتقال می شود. از منظر ترمودینامیک ، کریستالیزاسیون یا ته نشینی زمانی توجیه پذیر است که محلول فوق اشباع باشد. توسط پمپی که به آن دوزینگ پمپ یا این که DOSING PUMP گفته می شود به دستگاه تصفیه ی آب صنعتی تزریق می شود تا از خرابی احتمالی آن خودداری کند. مواد شیمیایی ضد رسوب یا scale inhibitor به جهت حل این مشکلات در طولانی مدت گزینه به کار گیری قرار می گیرند. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط اهمیت کجا و شیوه استفاده از آنتی اسکالانت توچال شیمی دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.