اتحادیه اروپا آماده کمک به تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مناقشه در مرز است – اخبار تاجیکستان

اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای کمک به قرقیزستان و تاجیکستان در حل و فصل وضعیت درگیری در مرز بین دو کشور اعلام می کند. به گزارش تاس، چارلز میشل، رئیس شورای اروپا در شهر چولپون آتا در قرقیزستان در دیدار با صدیر ژاپاروف، رئیس جمهوری این کشور، این را بیان کرد.

ما آماده حمایت از تلاش های مرتبط با امنیت منطقه هستیم. ما می دانیم که در مرز با تاجیکستان تنش و بحث وجود دارد.

به گفته وی، اگر اتحادیه اروپا فرصت کمک برای حل و فصل مناقشه را داشته باشد، بروکسل “آماده ارائه کمک است”.

چارلز میشل همچنین به وضعیت افغانستان اشاره کرد که به نظر او نباید “به بهشت ​​تروریست ها تبدیل شود”.

وی گفت: “ما می دانیم که مردم افغانستان از این رژیم و این شرایط انسانی رنج می برند.”

رئیس شورای اروپا توضیح داد که برای حل مشکل افغانستان در اتحادیه اروپا، آنها روی کمک کشورهای آسیای مرکزی حساب می کنند، زیرا آنها “ماهیت رویدادهای جاری” در افغانستان را بهتر درک می کنند.

میشل در 2 ژوئن در چولپون آتا وارد قرقیزستان شد و در دومین نشست آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا نیز شرکت کرد.