ازبکستان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار می کند – اخبار تاجیکستان

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان از برگزاری انتخابات زودهنگام برای ریاست این کشور خبر داد.

وی از امضای این فرمان در ۱۸ اردیبهشت ماه در نشستی با روسای اتاق های اول مجلس، احزاب، مراجع قضایی و اجرایی به نتایج همه پرسی خبر داد.

میرضیایف تاکید کرد که پس از تجدید قانون اساسی، همه قوای حکومت باید اصلاح شوند و قانون اساسی به روز شده نیز وظایف فوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای رئیس جمهور، پارلمان، دولت، وزرا، خوکیم ها تعیین می کند.

شایان ذکر است شوکت میرضیایف از سال 2016 هدایت ازبکستان را برعهده دارد. آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال 2021 برگزار شد.