ازبکستان تعرفه های برق و گاز را در سال 2021 – اوستا افزایش نخواهد داد

ازبکستان تعرفه های برق و گاز را در سال 2021 افزایش نخواهد داد

25 نوامبر 2020 ، ساعت 12:30

اوستا. Tj | 20/11/25 | مقامات ازبکستان تعرفه های برق و گاز را در سال 2021 افزایش نمی دهند ، به گزارش Podrobno.uz ، به نقل از رسول کوشربائف ، نماینده مجلس.

“این هنجار در پیش نویس بودجه دولت برای سال 2021 ثابت شده است. نخست وزیر عبدالله آریپوف ، که روز قبل در جلسه عمومی اتاق قانونگذاری حضور داشت ، نیز این موضوع را تأیید کرد و خاطرنشان کرد که این کار برای حمایت از جمعیت انجام می شود. “

لازم به یادآوری است که این کشور همچنان در برق رسانی و گاز رسانی به مردم دچار وقفه است.

به عنوان مثال ، در کشکاداریا ، 5200 مرغ به دلیل قطع برق سه روزه تلف شدند.

علاوه بر این ، وزارت نیرو قطع ارتباط گلخانه ها از گاز را منطقی خواند.

در همین زمان ، کشور به لطف اشتباهات و شکست ها در تأمین گاز و برق ، همچنان یخ می زند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>