از تکنولوژی آموزشی به تکنولوژی فکر

موارد بالا بر اثر عملکرد هر کدام از فناوریهای موجود در تاندونک صورت می‌دهد که تکنولوژی UIC از آن حمایت میکند. تکنولوژی ساخت تودهوار به مقتضای طینت خود خشن،مضر برای محفظه زیست و مایهء ابتذال و بیهودگی شخص انسان است.امّا تکنولوژی ایجاد به وسیلهء تودهها ضمن به کارگیری از بهترین دانش و تجربهء نوین صنعتی به سمت عدم تمرکز میل میکند،با قوانین بوم شناسی سازگاری دارااست و منابع کمیاب طبیعت را زیاد آهسته مصرف می‌نماید و به جای آنکه آدمی را به حد خدمتگزار اتومبیل تنزل دهد ماشین را به منظور خدمت به او تولید میکند. کامپیوترهای کوانتومی امروزه همهی اعتنا و هیاهوی تبلیغاتی را به خویش جلب کردهاند؛ البته حسگرهای کوانتومی نیز میتوانند به به عبارتی میزان در صنعت تحول ایجاد کنند. در عاقبت به کار گیری از یک دستگاه برای تمامی افراد یک خانواده ممکن می باشد و هر شخص، به یک گردنبند منحصر به جهت خویش نیاز ندارد. ولی حساس دقت به مسائل بهداشتی و درمانی، خوب تر هست یک گردنبند گزینه به کارگیری همه اشخاص قرار نگیرد. به طور معمول یا مجدد به سمت تلویزیون برمیگردند، یا سراغ اینترنت میروند، یا این که درگیر یک بازی کامپیوتری میشوند، به ترانه گوش ارائه می کنند یا این که کلیدی تلفنهمراهشان سرگرم میشوند. چاپ نمودن بعضی از اندامهای معمولی بدن مثل کلیه که می تواند نیاز به لینک و پیوند همگی را برطرف کند، پرینت نمودن روکشهای دندانی که در بسیاری از دندانپزشکیها به امری تجاری بدل شده است، پرینت کردن بخشهایی از بافتهای شکل برای جراحیهای ترمیمی و همینطور پرینت بافتهای پیچیده انسانی از جمله قلب که بعضی از آزمایشهای چیره در رابطه اهمیت آن انجامگرفته است، مسیر بینظیری را در درمقابل آتی پزشکی گشوده میکند. شما اساسی به کار گیری از تاندونک به شکل همزمان از امواج اولتراسوند و مادون قرمز‌رنگ و در کنار آنها کلاک پالس سود میبرید که هر کدام تواناییهای خاصی دارند. همین سمعکها اهمیت سرمشق برداری از سیستم شنوایی طبیعی ایجاد شدهاند. ممکن است این سوال در ذهن هر مخاطبی شکل بگیرد که به کار گیری از گردنبند تاندونک دارای داشتن چنین تکنولوژی پیشرفتهای، به غیر التیام درد سود دیگری داراست یا خیر؟ چون بهکارگیری بهموقع روشها و وسایل در مجموع و حیاتی هماهنگی میتواند، حل مشکلات آموزشی را به دنبال داشته باشد. خنک کننده های برودتی اکثر وقت ها به جهت خنک نمودن آشکارسازهایIR و به منظور کمتر نسبت سیگنال به نویز استفاده می شوند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت اخبار تکنولوژی ژن.