از کرکوروف شکایت شد

شرکت “سرویس فرهنگی” از طریق دادگاه از کرکوروف 4.5 میلیون روبل خواست

وب سایت KP.RU گزارش می دهد که در 3 آوریل، سازمانی به نام “سرویس فرهنگی” با درخواست بازپس گیری 4556000 روبل از خواننده فیلیپ کرکوروف شکایت کرد.

این شرکت ادعا می کند که Kirkorov باید این مبلغ را طبق قرارداد خدمات منعقد شده در تابستان 2018 پرداخت کند. جزئیات در اسناد دادگاه فاش نشده است.

به گفته این نشریه، این سازمان بارها کنسرت های کرکوروف را از جمله در ورونژ برگزار کرده است. یکی از اجراهای این خواننده در سایت Voronezh به تعویق افتاد، اما انجام شد.

خود کرکوروف و وکلای مدافع منافع او در مورد الزامات “سرویس فرهنگی” اظهار نظر نکردند.