افتتاحیه فصل موتورسیکلت 2023 در 29 آوریل در دوشنبه برگزار می شود – اخبار تاجیکستان

مسابقه افتتاحیه فصل موتورسیکلت 2023 در تاریخ 9 فروردین از ساعت 09:00 الی 10:00 در موسسه دولتی “نوروزگه” دوشنبه برگزار می شود.می گوید HOWAR.

این مسابقه توسط باشگاه موتور سواری “Irbis MCC تاجیکستان” به منظور حمایت از ابتکار جامعه مدنی برگزار می شود.

در این روز کاروانی از شرکت کنندگان با اسکورت خودروهای گشت اداره بازرسی دولتی اتومبیل وزارت امور داخله جمهوری تاجیکستان در دوشنبه از کنار مؤسسه دولتی «نوروزگه» در امتداد خیابان ها و خیابان های خوفیظ شیروزی عبور می کنند. در مسیر خیابان کرموف – خیابان رودکی، به سمت راست – خیابان تهران، شیروز، خیابان اول سومونی، ن. مخسوم با دسترسی به اتوبان در جهت شهر گیسار.