افسران پلیس دو واقعیت سرقت را کشف کردند – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی این اداره، مقامات پلیس جمهوری دو واقعیت سرقت را فاش کردند.

در مورد اول، یک ساکن محلی 26 ساله با اعلام اینکه در 14 آوریل 2023، یک فرد ناشناس با ورود به داخل یک ولسوالی شومنسور دوشنبه به اداره 1 وزارت امور داخله مراجعه کرد. خودروی لکسوس اتحادیه اروپا، 13 هزار و 450 سامانی سرقت و متواری شد. میزان خسارت 18 هزار و 200 سامانی بوده است.

ماموران کلانتری در نتیجه اقدامات عملیاتی-تجسسی، یک نوجوان 15 ساله ساکن شهر وحدت و فردی به نام دولت را دستگیر کردند.

در یک مورد دیگر، ماموران پلیس در جریان فعالیت های عملیاتی-تجسسی، یک جوان 33 ساله ساکن شهر اسفرا را که قبلاً به موجب بند 4 ماده 244 قانون جزا جمهوری تاجیکستان محکوم شده بود، به ظن سرقت دستگیر کردند. مردی 33 ساله از اهالی منطقه اسپیتامن 4200 سامانی را از آنجا دزدید و ناپدید شد.

در این خصوص پرونده جنایی تشکیل شده است و تحقیقات در حال انجام است.