افشای سرقت احشام، پول و تلفن همراه – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور داخلی جمهوری تاتارستان، کارمندان نهادهای امور داخلی از سرقت احشام در شهر کولیاب کشف کردند.

به گفته یک منبع، یک شهروند 39 ساله محلی با مراجعه به ریاست وزارت امور داخله برای شهر کولیاب اظهار داشت که در تاریخ 8 می 2023، یک فرد ناشناس حوالی ساعت 19:20 شب مخفیانه از او یک رأس دام به ارزش 7500 سامانی دزدید.

ماموران کلانتری در جریان اقدامات عملیاتی-تجسسی به ظن سرقت احشام، یک جوان 33 ساله از اهالی محل را بازداشت کردند.

در یک مورد دیگر، یک شهروند 39 ساله محلی با مراجعه به ریاست وزارت امور داخله ولسوالی یاوان اظهار داشت که در تاریخ 28 اردیبهشت 1392 حوالی ساعت 15:00 فردی ناشناس وارد آپارتمان وی شده است. ، 5500 سامانی دزدید و ناپدید شد.

افسران پلیس دو زن مظنون 22 و 23 ساله ساکن محلی را بازداشت کردند.

همچنین ماموران انتظامی به ظن ارتکاب جنایت یک جوان 47 ساله ساکن شهرستان تورسون زاده را بازداشت کردند.

در تاریخ 30 اردیبهشت 1392 ساعت 10:40 صبح، نامبردگان مخفیانه وارد یک مغازه موبایل فروشی واقع در بازار تورسون زاده و متعلق به جوانی 25 ساله ساکن محل شده و یک دستگاه تلفن همراه آیفون 11 را سرقت و ناپدید شدند.

با توجه به این حقایق، تحقیقات در حال انجام است.