الكساندر شیروینت ، كه از ویروس كرونا رنج می برد ، از بیمارستان مرخص شد

مدیر تئاتر طنز ممد آگایف گفت: مدیر هنری تئاتر آکادمیک طنز مسکو الکساندر شیروینت با همسرش از بیمارستان مرخص شد.

اشاره شده است که شیروینت به سمت خانه خود می رود.

بستری شدن شیروینت 86 ساله در 25 نوامبر شناخته شد. این هنرمند و همسرش نوع خفیف ویروس کرونا داشتند ، اما تصمیم گرفتند به هر حال آن را ایمن بازی کنند و در بیمارستان بستری شدند.