امامعلی رحمان با رئیس فیفا و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار کرد – اخبار تاجیکستان

در این دیدار وضعیت و چشم انداز همکاری بین تاجیکستان و این ساختارهای معتبر فوتبال جهان و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به ویژه جایگاه فوتبال در جامعه تاجیکستان، انبوه بودن این ورزش پرطرفدار در کشورمان و همچنین اقدامات دولت و فدراسیون فوتبال تاجیکستان در جهت توسعه بیشتر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از سطح و محتوای همکاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا ابراز خرسندی شد.

طرفین بر روی موضوعات بهبود بیشتر زیرساخت های فوتبال در تاجیکستان، چشم انداز توسعه فوتبال جوانان و بانوان در کشورمان و همچنین فوتسال تاکید کردند.

رئیس جمهور با تشکر از کمک و حمایت مستمر فیفا و AFC در توسعه فوتبال تاجیکستان، ابراز اطمینان کرد که همکاری تاجیکستان با این ساختارهای معتبر فوتبال جهان و منطقه تداوم سازنده خواهد داشت.

امامعلی رحمان با رئیس فیفا و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار کرد – اخبار تاجیکستان