امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای یک سفر رسمی وارد جمهوری خلق چین شد – اخبار تاجیکستان

به گزارش پایگاه خبری نیت خوار، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 16 می 2023 برای یک سفر دولتی وارد شهر پکن جمهوری خلق چین شد.

فرودگاه بین المللی پکن به افتخار دیدار این میهمان عالی رتبه به طور جشن پاکسازی شد. امامعلی رحمان رئیس جمهور کشور مورد استقبال گرم و صمیمانه نمایندگان عالی رتبه دولت کشور همسایه چین قرار گرفت.

به مناسبت دیدار امامعلی رحمان رئیس دولت، گارد افتخاری صف آرایی و پرچم های دولتی تاجیکستان و چین نصب شد.

انتظار می رود امامعلی رحمان رئیس جمهور در این سفر دیدارهای مثمر ثمری با شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین، سران عالی رتبه این کشور و نمایندگان شرکت های معتبر چینی به منظور تقویت و گسترش روابط دوستی و همکاری داشته باشد. .

همچنین رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب سفر دولتی به جمهوری خلق چین در کار اولین اجلاس سران “آسیای مرکزی – چین” شرکت خواهد کرد.