انتقاد هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان از ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در این سازمان – اخبار تاجیکستان

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان به شدت از تصمیم طالبان برای ممنوعیت کار زنان افغان برای این سازمان انتقاد کرده است.

بیانیه ماموریت تاکید می کند که این “اقدامی تبعیض آمیز با هدف محدود کردن مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی” است.

این ممنوعیت برخلاف قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل است. هر گونه عواقب منفی برای مردم افغانستان بر عهده مقامات عملی خواهد بود.»

گفتنی است که رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس مأموریت سازمان کمک به افغانستان، بازنگری عملیات در این کشور را آغاز کرده است که تا 5 می 2023 ادامه خواهد داشت. در این مدت، رایزنی ها انجام می شود، تعدیل ها انجام می شود و برنامه اضطراری تهیه می شود.

این مأموریت به کارمندان افغان سازمان ملل متحد، اعم از زن و مرد، توصیه می کند که به دفاتر نیایند، مگر اینکه برای کارهای حیاتی باشد.

سازمان ملل متعهد به ادامه اقدامات بشردوستانه برای نجات جان افراد است، اما در عین حال در حال ارزیابی تأثیر این ممنوعیت است. فعالیت هایی که در آن سازمان ملل به دلیل ممنوعیت با موانعی روبرو خواهد شد، به حالت تعلیق در خواهد آمد.»

خاطرنشان می شود که از آگوست 2021، زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، سازمان ملل متحد در این کشور باقی مانده است و کمک هایی را با هدف کاهش درد و رنج مردم افغانستان ارائه می دهد. در عین حال، سازمان اعلام می کند که بر اساس اصول انسانیت، بی طرفی، بی طرفی و استقلال هدایت می شود.