انواع دمپر پره ای و مشخصات و ویژگی آنها

عموماً برای ایجاد دمپر از ورق اهمیت ضخامتِ یک میل به کار گیری می شود ولی در ابعاد بزرگتر، ضخامت ورق تا ۱.۲۵ میل نیز افزایش می یابد. ضخامت ورق های بکار رفته در این نوع دمپر برای بعدها ریز و متوسط در حدِ یک میلی متر و به جهت ابعاد تبارک ۱.۲۵ میلیمتر است. در شرایط عادی، همین دمپرها باز با استفاده از میلههای ذوب شونده گشوده میمانند. دمپرهای تیغهای در مقایسه اهمیت گونه پردهای، اهمیت یک سایز داکت همسان، عمده توصیه میگردد. در آن مدل از تاسیسات و تجهیزات انتقال هوا که به تنظیم تام تهویه هوا نیاز است میتوان از دمپرهای پرده ورودی بهره گرفت. نوع چندین تیغهای آن شبیه به دمپرهای در اختیار گرفتن همراه کلیدی تیغههایی می باشد که در مسیر جریان هوا قرار دارند. دمپر ها شکلهای متمایز دارا هستند ولی استفاده از مدل گرد و چهارگوش آن در ساختمانها از اقبال بالاتری برخوردار بوده است. پرههای دمپرها به جهت گشوده و بسته شدن میچرخد، درصورتیکه چرخش کل پرهها به یک سمت باشد، پرهها موازی هستند اما چنانچه پرهها یکی در میان در جهت مخالف بچرخند، پرهها معکوس هستند. به سیستمهای ایمنی افزونه به طور معمول در طول اتفاق آتش سوزی به شدت نیاز است. مشاجره بخشبندی، ساختمان را به سلولهای مختلفی از نظر ساختار مقاومت در برابر آتش تقسیم کرده که این فرمان به روش قابل توجهی مقدار ضرر و زیان ناشی از آتش سوزی و انتقال دود را کمتر میدهد. دمپرهای دود ابزاری میباشند که در داکتها و شروع مسیر انتقال نتورک هوا یا این که سیسم در دست گرفتن دود کارگزاشتن شده و در برابر عبور هوا و دود مقاومت میکنند. دمپرهای آتش و دود از اجزای دارای یک برنامه اطفای حریق کامل به شمار رفته و میتوانند در ساختار مقاومت در برابر آتش در ساختمانهایی که از داکت برای سیستم HVAC به کارگیری شده و دیوارهای حامل حساس یک نرخ مقاومت در برابر آتش یک ساعته یا این که کمتر هستند، به کار گرفته شود. دمپر هوا ی دستی به وسیله ی یک اهرم دستی که در بدنه ی دمپر کارگزاری می شود ، عمل دمپر شبکه هوا در یخچال فریزر الکترواستیل می‌نماید . یک دمپر آتش می تواند به تیتر وسیلهای که در داکتها و شروع مسیر در کانالهای انتقال هوا یا سیستمهای در دست گرفتن دود، که به منظور بسته شدن اتوماتیک به محض حساس نمودن گرما، نصب می گردد معرفی شود. دمپر منطقه ای: زون دمپر یا این که دمپر منطقهای (zone damper) که به دمپر در اختیار گرفتن حجم (volume control damper) یا این که VCD نیز شناخته میشود، یک نوع خاص از دمپر میباشد که به جهت در دست گرفتن جریان هوا در یک سیستم سرمایشی یا گرمایشی HVAC استعمال میشود. دمپر هواساز موازی که در در بین نتورک هوا کارگزاشتن می گردد به دوصورت دستی و برقی قابل کتنترل است.اگر از نوع دمپر مکانیکی به جهت کارایی دمپر هواساز استعمال شود،تیغه های دمپر هواساز دارای انرژیِ دستیِ عضو فعالیت کرده و بازوبسته می شود.همچنین درصورتیکه از موتور دمپر به جهت عملکردِ دمپر هواساز موازی به کار گیری گردد،تیغه های دمپر هواساز اساسی انرژی الکتریکی بازوبسته می شود. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم دمپر مابین کانال لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.