انواع کاربرد سود پرک در صنایع

بها کاستیک سودا اهمیت دقت به رتبه خلوص و مایع یا پرک بوده آن ها انتخاب میشود. ازاینرو در امنیت به مراتب بالاتری نسبت به سود مایع قابل جابهجایی خواهد بود. و آن‌گاه یون های “کلرید” به واسطه آند اکسید می شوند و الکترون های خویش را از دست می دهند و در آخر به کلر گازی صورت تغییر و تحول صورت پیدا می کنند. در آب زیاد محلول هست و به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن را از هوا جذب می سود پرک قیمت کند. 1. سود پرک ، هزینه حمل و نقل به مراتب پایینتری دارد: از آن جهت که سود کاستیک مایع یک سیال خورنده و زیاد اهمیت است، بستهبندی و جابجایی آن، حالت به مراتب پیچیدهتر و حساستری نسبت به سود پرک میطلبد که میتواند پرهزینه باشد. 2. جابهجایی با تناژ بالاتر: سود پرک را می توان در تناژ به مراتب بالاتری نسبت به سود مایع جابجا کرد. هر چه شما به شکل بخش اعظم خیس خرید کردن کنید می توانید این جنس را دارای قیمت مناسب تری خریداری کنید. همین شرکت سال­ها در راستا تولید، عرضه و صادرات این ماده معدنی تجربه داشته و شما را در فرمان خرید، فروش و صادرات سود پرک راهنمایی خواهد کرد. اما برای ما فرقی نمی نماید که شما در کجای جمهوری اسلامی ایران باشید، کلیدی شرایطی که برایتان در حیث گرفته شده میتوانید سفارش خرید سود پرک خود را تصویب کرده و آن‌گاه از آن مرسوله خود را تحویل بگیرید. همین ماده جامدی بی بو ، بلورین سپید و واضح ، غیر فرار و اصلی خاصیت خورندگی بالاست،که رطوبت هوا را به راحتی جذب می کند. ماده سود جامد پرک بصورت جامد سپید رنگ و بدون بو میباشد. تولید یک امکان مناسب در تهیه و تنظیم PH در حالت محلول در آب: برای وصال به PH مطلوب می توان به اندازهی دلخواه از سود پرک جامد استفاده کرد. استعمال از سود کاستیک در به عمل آوری زیتون و یا این که در فرایند ایجاد نوعی چوب شور برای ساخت خواص سود پرک بندر امام تردی. در صنایع فلزات و آبکاری: فلز ، روی ، آلومینیوم ، گالوانیزه و آبکاری ، شیشه. در دیر باز با نام محلول قلیایی شناخته می شده و امروزه نیز به تیتر یکی محلول اساسی خواص بازی توانا در بخش اعظمی از صنایع آیتم به کار گیری قرار می گیرد.