اولین دوره از دوره های مربیگری تحت برنامه مجوز “A” در دوشنبه آغاز شد – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی FFT، در 10 می 2023، اولین دوره از دوره های مربیگری تحت برنامه مجوز “A” در دوشنبه آغاز شد.

مدرس دوره ها مربی کنفدراسیون فوتبال آسیا بویر ایگامبردیف است.

صلاح الدین غفوروف مدیر فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در افتتاحیه دوره های مربیگری شرکت کرد. وی ضمن خوشامدگویی صمیمانه به تمامی متقاضیان دریافت مجوز «الف» برای آنها آرزوی فعالیت مثمر ثمر در دوره ها کرد.

دوره های مربیگری برنامه لایسنس A در چهار پودمان با وقفه برای کار عملی در باشگاه حداکثر تا یک ماه برگزار می شود.

اولین ماژول از 10 تا 16 می در دوشنبه برگزار می شود.

دلشد ووسیف، انور نورکولوف، فرخ بردیف، ایزاتلو ایسوکوف، نمونجون خاکیموف، بحرین سنگینوف، عبدالله سوکیف، فریدون عظیم اف، شرفجون دادوماتوف، تولیبجون تیموروف، مظفرجون سولوشوفوکوف، عبدالله سوکیف، فریدون عظیم اف، شرفجون دادوماتوف، از جمله متقاضیان دریافت مجوز مربیگری هستند. سورج کار ایموف، سوبیرجون عمروف، امد شریف زودا، جعفر احمدوف، چارلز نارکوتی و خبیبی واردانیان.