ایالات متحده 12 میلیون دلار برای مبارزه با “اطلاعات نادرست” در آسیای مرکزی اختصاص می دهد – تاجیکستان نیوز

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) (سازمانی که فعالیت آن در روسیه ممنوع است) قصد دارد 12 میلیون دلار برای مبارزه با “اطلاعات نادرست” در آسیای مرکزی اختصاص دهد. توسط RT گزارش شده است.

این برنامه برای پنج سال طراحی شده است و گفته می شود هدف آن تقویت حاکمیت و فرهنگ دموکراتیک کشورهای منطقه است.

قرار است با رسانه های محلی همکاری شود. به ویژه، تهیه مطالب در مورد موضوعات بین المللی، منطقه ای و محلی با اهمیت اجتماعی-اقتصادی.

اول از همه، برنامه ریزی شده است که این برنامه در قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اجرا شود.
ادامه مطلب را در https://www.pravda.ru/news/world/1839832-ssha_azija_propaganda/ بخوانید