ایران و عراق برای سرمایه گذاری در بخش تولید ختلان اعلام آمادگی کردند – اخبار تاجیکستان

در 24 تا 25 می، بوختر میزبان مجمع بین المللی صادرات غذا 2023 است که با حضور بسیاری از نمایندگان و سرمایه گذاران از کشورهای خارجی برگزار می شود.

تمایل به تقویت همکاری ها در راستای حمایت و توسعه بخش کشاورزی و صادرات محصولات منطقه ختلان از سوی نمایندگان ایران و عراق اعلام شد. آنها همچنین تمایل خود را برای سرمایه گذاری در بخش تولید در منطقه ابراز کردند.

به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس منطقه ختلان، این موضوع در نشست دولتعلی سعید رئیس منطقه با نمایندگان کشورهای فوق در چارچوب این مجمع مشخص شد.

رئیس منطقه خاطرنشان کرد: برای این کار ابتدا به فناوری های جدید و افزایش تعداد کارخانه های فرآوری نیاز است.

به گفته وی، از حجم کل کالاهای تاجیکستان، 250 هزار تن پنبه و 2 میلیون تن میوه و تره بار در ختلان تولید می شود.

وی تاکید کرد: سالانه بیش از 100 هزار تن محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر می شود.

هدف از برگزاری این مجمع توسعه صادرات، تقویت تولید صادرات محور، افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی در بازارهای داخلی است.