این راکر افسانه ای اجازه داشت کنسرتی در فرانکفورت آم ماین اجرا کند

راجر واترز، خواننده گروه پینک فلوید، اجازه اجرا در فرانکفورت آم ماین را گرفت

راجر واترز، بنیانگذار پینک فلوید، اجازه اجرای برنامه در فرانکفورت آم ماین را در 28 می دریافت کرد. دادگاه به مقامات ایالت فدرال هسن دستور داد تا اجازه اجرا را بدهند.

در ماه فوریه، دولت ایالت فدرال قصد خود را برای لغو کنسرت واترز اعلام کرد. اجرای این نوازنده در مونیخ در 21 می نیز لغو می شود.

این نوازنده راک 79 ساله متهم است که علناً دیدگاه‌های ضد یهود را ابراز کرده است. واترز در دادگاه به تلاش برای لغو هر دو کنسرت خود در آلمان اعتراض کرده است.