ایوان چویکوف هنرمند مفهومی درگذشت – MK

هنرمند وادیم زاخاروف گفت که همکار وی ، ایوان چویکوف ، ایده پرداز ، درگذشت. او 85 ساله بود.

به گزارش كومرسانت ، چویكف در آلمان درگذشت.

آثار این هنرمند در مجموعه های بزرگترین موزه های جهان از جمله مرکز پمپیدو پاریس ، موزه روسی سن پترزبورگ و گالری ترتیاکوف وجود دارد. در سالهای اخیر ، چویکوف در کلن بسیار زندگی و کار کرد.