ایوان چویکوف هنرمند مفهومی درگذشت – MK

هنرمند وادیم زاخاروف گفت که همکار وی ، ایوان چویکوف ، ایده پرداز ، درگذشت. او 85 ساله بود.

به گزارش كومرسانت ، چویكف در آلمان درگذشت.

آثار این هنرمند در مجموعه های بزرگترین موزه های جهان از جمله مرکز پمپیدو پاریس ، موزه روسی سن پترزبورگ و گالری ترتیاکوف وجود دارد. در سالهای اخیر ، چویکوف در کلن بسیار زندگی و کار کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>