بازدید سفیر تاجیکستان در مصر از شرکت بین المللی داروسازی – EIPICO – اخبار تاجیکستان

در تاریخ 1 می 2023، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری عربی مصر، زاروب الدین کوسیمی، از شرکت بین المللی داروسازی مصر – EIPICO بازدید کرد تا از نزدیک با فعالیت های این شرکت آشنا شود.

به گزارش وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، سفیر در این بازدید با احمد کیلانی رئیس هیئت مدیره EIPICO دیدار کرد و در آن موضوعات ایجاد همکاری بین دو کشور در صنعت داروسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.