باستان شناسان یک اثر نادر را در یک مقبره سنگی کشف کردند

یک کلاه ایمنی ایلیایی نادر در قرن 4 توسط باستان شناسان در کرواسی پیدا شد. آنها او را در مقبره سنگی یک جنگجو پیدا کردند. این نوع سرپوش بسیار نادر است. این عنصر زره پوش اولین بار توسط اتروسک ها و سکاها باستان استفاده شد. سپس سربازان یونانی شروع به استفاده از آن کردند.

علاوه بر کلاه ایمنی ، مقبره حاوی بسیاری از سلاح ها و سایر موارد ارزشمند بود. کارشناسان معتقدند که حداقل سه نفر آخرین پناهگاه خود را در اینجا پیدا کرده اند.