بانک ملی تاجیکستان نرخ تامین مالی مجدد را به 10 درصد در سال کاهش داد – اخبار تاجیکستان

بانک ملی تاجیکستان (NBT) نرخ تامین مالی مجدد را 1 درصد کاهش داد و آن را 10 درصد تعیین کرد. این توسط مرکز مطبوعاتی تنظیم کننده ایالتی گزارش شده است.

«کمیته سیاست پولی NBT در جلسه عادی خود تصمیم گرفت تا نرخ بازپرداخت را از اول می 2023 به میزان 1 p.p کاهش دهد. بانک گفت و آن را 10 درصد در سال تعیین کرد.

این تصمیم با در نظر گرفتن تأثیر بالقوه خطرات احتمالی داخلی و خارجی بر اقتصاد اتخاذ شده است. این مرکز اعلام کرد: در عین حال برآوردها و پیش‌بینی‌های سازمان‌های معتبر بین‌المللی برای کاهش ریسک‌های تورمی و روند کاهشی مشاهده شده قیمت‌های جهانی کالاها و محصولات غذایی مورد توجه قرار گرفت.