بختوار یونسوف رزمی کار تاجیکستانی با UFC قرارداد امضا می کند – اخبار تاجیکستان

بختوار یونسوف، هنرمند 24 ساله رزمی ترکیبی تاجیک، با آژانس Dominance MMA قرارداد امضا کرد. به گزارش Telecomasia.net، اکنون انتظار می رود که او به UFC امضا شود.

خاطرنشان می شود که این اتفاق باید در آینده نزدیک رخ دهد.

یونسف آخرین بار در آوریل 2023 در مسابقات MMA Series 65 با بوبور رحمانوف مبارزه کرد. بختوار در دور اول از طریق TKO پیروز شد. او 10 برد و بدون باخت دارد.