بخشی از دیوار قلعه هزار ساله از فهرست یونسکو در دربنت فرو ریخت

در دربند ، پس از باران شدید ، بخشی از دیوار قلعه جنوبی که حدود یک و نیم هزار سال قدمت دارد ، فرو ریخت. این سایت در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

به گفته سرپرست شهردار شهر Rustambek Pirmagomedov ، اداره شهر طی چند سال گذشته بارها و بارها با درخواست انجام مرمت به وزارت فرهنگ مراجعه کرده است. به گفته وی ، این قلعه بخشی از حوزه مسئولیت وزارت است ، بنابراین شهر نمی تواند به طور مستقل کار در آنجا را انجام دهد.

طبق برخی گزارش ها ، شکاف در قسمت آسیب دیده دیوار دو ماه پیش مشاهده شده است.