بدهی خارجی تاجیکستان در طول سال 270 میلیون دلار افزایش یافت – اوستا

بدهی خارجی تاجیکستان در طول سال 270 میلیون دلار افزایش یافت.

23 نوامبر 2020 ، ساعت 13:22

18اوستا. Tj | 23.11.2020 | بیش از 3.1 میلیارد دلار بدهی خارجی تاجیکستان در ابتدای اکتبر سال جاری بود. همانطور که وزارت دارایی جمهوری به اوستا گفت ، از اول اکتبر سال 2020 ، بدهی خارجی تاجیکستان به 3 میلیارد و 163.2 میلیون دلار رسیده است.

در ساختار بدهی خارجی جمهوری تاتارستان ، 3 میلیارد و 18 میلیون دلار به بدهی مستقیم دولت تعلق می گیرد که عملکرد خدمات دولتی این کشور را تضمین می کند. حجم بدهی های دارای ضمانت دولت در ساختار بدهی خارجی – 91.1 میلیون دلار ؛ بدهی های شرکت های دولتی بدون ضمانت دولت – 31.5 میلیون دلار

بدهی بانک ملی تاجیکستان (NBT) به صندوق بین المللی پول (صندوق بین المللی پول) که برای حفظ تراز پرداخت ها جمع شده بود ، به 18.4 میلیون دلار رسید.

حجم وام چینی جذب شده توسط NBT 2 میلیون دلار است و بانک ملی 2.1 میلیون دلار وام از بانک توسعه اسلامی (IDB) جذب کرده است.

در همین حال ، اندازه بدهی خارجی تاجیکستان از اوایل اکتبر 2019 بالغ بر 2 میلیارد و 890.1 میلیون سامونی بود ، یعنی از اکتبر 2019 تا اکتبر 2020 ، بدهی خارجی تاجیکستان بیش از 270 میلیون دلار افزایش یافت.

تاجیکستان بدهی های زیادی به “اگزیمبانک” چینی ، بانک جهانی ، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه اسلامی دارد.