برنامه الکترونیکی “eDonish” در 105 موسسه آموزشی دوشنبه فعال شد – اخبار تاجیکستان

در سال تحصیلی 2022-2023، شرکت دولتی واحد “شهر هوشمند” اداره اجرایی شهر دوشنبه برنامه الکترونیکی “eDonish” را در 105 موسسه آموزشی دوشنبه فعال کرد که 203 هزار و 444 دانش آموز را تحت پوشش قرار می دهد. این گزارش شده است HOVAR

تقریباً 17 میلیون لایک از طریق این برنامه برای دانش آموزان و تقریباً 162 هزار صفحه (اکانت) برای والدین باز شده است.

این برنامه شامل ژورنال و دستور کار الکترونیکی، برنامه کلاسی، حضور دانش آموزان و نظارت بر سطح دانش است.

پیگیری پیشرفت فرزندشان برای والدین آسان تر می شود. اپلیکیشن موبایل را می توان روی گوشی نصب کرد.