بر اثر تصادف در بزرگراه دوشنبه – وحدت یک راننده جان باخت – اخبار تاجیکستان

راننده کامیون مارک دولان زوکوروف بخروز مخیددینوویچ متولد 1368 ساکن وحدت در حین حرکت از دوشنبه به سمت دروازه در کیلومتر 264 روستای ن.مخمودوف ولسوالی ش شوخین به کوه سقوط کرد.

در نتیجه، مسافر دولان، کوربونوف بختیور خاسانبویویچ، متولد 1983، ساکن منطقه رودکی، در صحنه تصادف جان خود را از دست داد، مسافر دیگر خمیدوف ایلخوم ژورابویچ، متولد 1980، ساکن منطقه رودکی، در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شد.