بزرگترین کارخانه شیمیایی آزوت در تاجیکستان راه اندازی شد – اخبار تاجیکستان

امامعلی رحمان در چارچوب سفر کاری به لواکانت از شرکت سهامی آزاد آزوت بازدید کرد و بزرگترین کارخانه شیمیایی کشور را پس از بازسازی به بهره برداری رساند.

بیش از 400 میلیون دلار برای بازسازی این شرکت هزینه شد؛ اوره، دی اکسید کربن، نیتروژن مایع در اینجا تولید می شود که به طور گسترده در کشاورزی، صنعت و پزشکی استفاده می شود.

در مرحله اول ظرفیت تولید در مرحله اول 90 هزار تن کود معدنی است.

بیش از هزار نفر در اینجا کار خواهند کرد.

با رسیدن به ظرفیت کامل، سالانه حدود 300 هزار تن تولید می شود.