بهترین دانشجویان سگد از رئیس منطقه – اوستا بورسیه می گیرند

بهترین دانشجویان Sogd از رئیس منطقه بورسیه گرفتند

4 دسامبر 2020 ، ساعت 15:51

24اوستا Tj | 04.12.2020 | 130 دانشجوی م institutionsسسات آموزش عالی و متوسطه تخصصی ، تحصیلات تکمیلی و کارشناسی منطقه سغد در آستانه بورسیه رئیس منطقه را دریافت کردند.

به گفته سرویس مطبوعاتی دولت ایالتی سگد ، بورسیه تحصیلی بهترین دانشجویان ، تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در سال جاری توسط رئیس منطقه ، راجببوی اخمدزودا ارائه شده است.

خاطرنشان می شود که امسال کل مبلغی که به محققان رئیس منطقه سغد اعطا شده به 5/134 هزار سامونی اعطا شده است.

در کل ، 7 م higherسسه شغلی بالاتر و 22 شغل متوسطه در قلمرو سوگد فعالیت می کنند که در آنها متخصصان در 130 منطقه آموزش می بینند.

امروز در منطقه سغد 69 هزار و 642 دانشجو ، 1 هزار و 267 دانشجوی کارشناسی و 82 دانشجوی تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند.