به گورنو بدخشان تجهیزات اپیدمیولوژی سیار به ارزش 497000 دلار دریافت شد – اخبار تاجیکستان

تجهیزات سیار بهداشتی و اپیدمیولوژیک به ارزش 497000 دلار به مرکز نظارت بهداشتی و اپیدمیولوژیک دولتی منطقه خودمختار گورنو بدخشان تحویل داده شد.

در جریان استقبال از تجهیزات تاکید شد که بهداشت و درمان یکی از حوزه های اولویت دار در جمهوری است و مورد توجه همیشگی دولت و دولت کشور قرار دارد.

به افراد مسئول دستور داده شد که از تجهیزات پزشکی مدرن برای بهبود سطح و کیفیت خدمات عمومی در مناطق دور افتاده منطقه و کمک به حفظ سلامت عمومی استفاده کنند.