بویارسکی D’Artagnan را قاتل خواند – MK

میخائیل بویارسکی ، بازیگر ، شخصیت رمان های دوما – D’Artagnan را قاتل خواند. این هنرمند تأکید کرد که این نقش را منفی می داند. و به همین دلیل او از کار روی آن لذت برد. بویارسکی همه اینها را در مصاحبه با کانال YouTube “Zangalis & K” گفت.

این بازیگر اعتراف کرد که نمی خواهد در ادامه تصویر بازی کند. دوستان ، بازیگران و کارگردان توافق کردند. یونگوالد-خیلکویچ به یاد آورد که این نقش D’Artagnan بود که بویارسکی را به یک ستاره تبدیل کرد. و میخائیل سرگئیویچ باید موافقت می کرد.

بیشتر از همه ، این هنرمند از حضور خود در فیلم “بازگشت تفنگداران” ابراز تأسف می کند که فاصله زیادی با رمان های اصلی دوما ندارد. بویارسکی به دلیل پول تصمیم گرفت در این فیلم بازی کند – او مجبور بود به خانواده اش غذا بدهد. اما او به این نتیجه رسید که تقریباً غیرممکن است که همان نقش را دوبار خوب بازی کنیم.